Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Η ιστοσελίδα αυτή είναι ανεπίσημη και δημιουργήθηκε από τους φοιτητές της σχολής για τους φοιτητές της σχολής.

Λειτουργεί με τη συνεργασία όλων μας, με σκοπό την αλληλοβοήθεια με τη μορφή προσφοράς του διαθέσιμου υλικού του καθενός μας (σημειώσεις, κλπ) το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στους υπόλοιπους.

Στην ιστοσελίδα αυτή ΔΕΝ θα βρείτε ανακοινώσεις για το τμήμα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά θα τα βρείτε στην επίσημη σελίδα του τμήματος στη διεύθυνση http://www.vt.teithe.gr/.

Σημαντική σημείωση για τις εργασίες: Μην θεωρείτε τις εργασίες σωστές, δεν είναι όλες εργασίες του δέκα σε καμία περίπτωση. Πολλές από αυτές έχουν σημαντικά λάθη (με πιο συχνά αυτά των μετατροπών) και ο σκοπός τους είναι να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πως περίπου πρέπει να κινηθούμε και όχι να λειτουργήσουν ως πρότυπα.

E-mail για αποστολή υλικού